تبلیغات
شیمی و جدول تناوبی - روند تغییر شعاع اتمی عناصر در جدول تناوبی
شنبه 3 بهمن 1388

روند تغییر شعاع اتمی عناصر در جدول تناوبی

   نوشته شده توسط: هادی عابدی    

 با حرکت از بالا به پائین در یک گروه جدول به ازای هر تناوب یک لایه الکترونی جدید به تعداد لایه های الکترونی عنصرها افزوده می شود. بنابر این شعاع اتمی در یک گروه از بالا به پائین افزایش می یابد.

در هر تناوب از چپ به راست شعاع اتمی کاهش پیدا می کند چون نیروی جاذبه ی هسته ( بار موثر هسته) بر الکترونهای لایه آخر افزایش می یابد. در حالیکه به دلیل ثابت بودن تعداد لایه های الکترونی اثر پوششی الکترون های درونی تقریباً ثابت است.